Pisma


Harmonogram koszenia Gutkowo

RO-GUTKOWO_harmonogram-koszenia


Zagospodarowanie działek przy ulicy Kanarkowej:


Pismo z 11-12-2019 r. w sprawie ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Mewy-Perkoza-Żurawia w Łupstychu – treść pisma


Pismo z 11-12-2019 r. w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ulicach Rzędziana i Kanarkowej – treść pisma


Wniosek z 05-12-2019 r. do właściciela Piekarni Tyrolskiej w sprawie lokalizacji punktu handlowego na terenie osiedla Gutkowo – treść pisma


Pismo z 27-11-2019 r. w sprawie ustawienia wiaty przystankowej na przystanku komunikacji miejskiej „Kanarkowa” w kierunku centrum – treść pisma


Pismo z 27-11-2019 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Bałtyckiej, od ulicy Jaremy do „Biedronki” – treść pisma
– Przekazanie wg właściwości – treść odpowiedzi
– Odpowiedź Wydziału inwestycji na w/w pismo – treść odpowiedzi


Odpowiedź z 26-11-2019 r. na pismo w sprawie pojemników na odzież zlokalizowanych na terenie osiedla Gutkowo – treść pisma


Pismo z 20-11-2019 wniosek o spotkanie władz miasta z mieszkańcami osiedla w sprawie planu zagospodarowania działek 140-81 i 140-82 przy ulicy Bałtyckiej – treść pisma


Pismo z 19-11-2019 w sprawie ustawienia koszy na śmieci w ciągu ulicy Żurawiej – treść pisma
– Odpowiedź ZDZiT na w/w pismo – treść odpowiedzi


Pismo z 19-11-2019 w sprawie ustawienia ławek wraz z koszami w ciągu ulicy Kresowej – treść pisma