Rada Osiedla

Skład Rady kadencja 2019-2023

Stoją od lewej: Tomasz Żebrowski, Katarzyna Faliszewska, Kazimierz Baczkowski, Kamila Szczerbowicz, Urszula Ogonowska, Grzegorz Kowalew, Danuta Zdun, Dariusz Pacholczyk, Piotr Wichowski – Przewodniczący, Bożena Grzelka, Daniel Kaska, Wiesława Appelt, Andrzej Wądołowski, Ryszard Lasmanowicz

Skład Rady kadencja 2015-2019

Stoją od lewej: Piotr Wichowski, Katarzyna Faliszewska, Dariusz Pacholczyk, Marcin Jastrzębski, Kazimierz Lejszo, Arkadiusz Jaworski, Ryszard Lasmanowicz, Włodzimierz Łazowski, Urszula Ogonowska, Wiesława Appelt, Elżbieta Skłodowska, Andrzej Warmiak, Bożena Grzelka, Adam Kamelski, Paweł Kowalew.

Skład Rady kadencja 2011-2015

Stoją od lewej: Włodzimierz Łazowski, Andrzej Jadwiszczak, Kazimierz Baczkowski, Władysław Kowalczuk, Paweł Kowalew, Wiesława Appelt, Ryszard Lasmanowicz, Urszula Ogonowska, Jadwiga Źródlewska, Andrzej Warmiak, Zuzanna Szoka, Joanna Targońska, Adam Kamelski, Wiesław Prokopczuk, Piotr Wichowski.